Den gode uddannelse - fokus på god uddannelse – Københavns Universitet

Uddannelse har altid været en grundsten i Københavns Universitets fundament. Med projekt "Den gode uddannelse" blev der bygget oven på det gode, der allerede eksisterer. "Den gode uddannelse" løb fra oktober 2010 til januar 2012.

Uddannelsesdage på KU

Københavns Universitets afholder årligt en Uddannelsesdag i løbet af efteråret, som sætter fokus på uddannelseskvalitet og aktuelle emner.

Læs mere om Uddannelsesdagen.

Udbredelse af forsøgsprojekter

10 ud af de 66 projekter, der i 2011 blev gennemført med støtte fra Den gode uddannelse, blev udbredt på universitetet i 2012.

Læs om forsøgsprojekterne.

Publikation om uddannelse

Som afslutning på Den gode uddannelse blev nedenstående profilmagasin udgivet i december 2012. Magasinet sætter fokus på udvalgte forsøgsprojekter.

Læs magasinet og find inspiration.

De gode historier

Nye idéer med udgangspunkt i erfaringer fra Københavns Universitets studerende og medarbejdere skal danne grobund for nye uddannelsestiltag.

Læs udvalgte historier om best practice.