Projekter udbredt i 2012 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Den gode uddannelse > Projekter udbredt i 2012

Ti forsøgsprojekter udbredes på KU i 2012

De 66 projekter, som studerende og undervisere i 2010 og 2011 udtænkte og gennemførte i forbindelse med projekt Den gode uddannelse, blev efterfølgende evalueret. Ti projekter fik tilsammen 1,5 millioner kroner til at udbrede deres projekter på Københavns Universitet (KU).

Kast med iPod, udredning af videnskabelige hundeslagsmål, akademisk dansk for ikke-danske studerende eller studerende som klimakonsulenter for private og offentlige virksomheder. Det var nogle af de 66 forsøgsprojekter, som i efteråret 2010 blev udtænkt af KU-studerende og undervisere i forbindelse med Den gode uddannelse.

Projekterne blev evalueret – og alle 66 skabte gode resultater i deres forsøgsmiljøer. Ti projektejere nævnte konkret, at de ønskede at videreføre og udbrede deres projekt på andre dele af KU. Alle ti fik tilsagn om yderligere midler til udbredelse af projektet fra KU's ledelse og Den gode uddannelse.

De ti projekter var:

Formålet med Den gode udddannelse var først og fremmest at udvikle og teste nye måder at forbedre kvaliteten af KU's uddannelser på. Projekterne blev kategoriseret i syv temaer, for eksempel undervisningsformer der rykker, uddannelsesbaseret forskning, brugbare uddannelser eller levende campus.

Studerende, medarbejdere og repræsentanter fra KU's aftagerpaneler deltog i projektets tre store indledende idéudviklingsevents, og 159 projektgrupper søgte om at få del i de knap 10 millioner, som universitetets bestyrelse havde afsat til projektet. 66 projekter blev udvalgt og er blevet gennemført i løbet af 2011. 

Prisregn og anerkendelse til projekterne

Projektgruppernes anstrengelser gav bonus på flere fronter. Projektet Det anderledes læringsmiljø modtog eksempelvis Akademisk Boghandels pris for Det gode projekt i 2011. Og hele projekt Den gode uddannelse fik Undervisningsmiljøprisen, som er indstiftet i fællesskab af Ministeriet for Børn og Unge (det tidligere Undervisningsministerium) og Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Også projektet iPod as learning and teaching tool høstede anerkendelse fra ministerielt hold som et godt eksempel på kvalitetsudvikling af uddannelse.