Forsøgsprojekter i 2011 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Den gode uddannelse > Forsøgsprojekter i 2011

Forsøgsprojekter i 2011

Alle ansatte og studerende på Københavns Universitet kunne søge om midler til afvikling af et forsøgsprojekt under Den gode uddannelse.

Styregruppen modtog i slutningen af december 2010 159 ansøgninger om i alt 28,3 mio. kroner. Heraf blev der bevilget midler til 66 projekter.

Forsøgsprojekterne løb i 2011 og testede innovative uddannelsestiltag og nye metoder til at højne uddannelseskvaliteten på universitetet. Pilotprojekterne, der er projekt Den gode uddannelses primære udbytte, afsluttedes primo 2012. Herefter vil egnede tiltag blive udbredt til større forsøgsprojekter på dele af KU.

Nedenfor finder du temainddelte lister med alle forsøgsprojekterne fra 2011 under Den gode uddannelse, samt projektejernes egne præsentationer af deres arbejde:

Hvem gennemførte projekterne, og hvad handlede de om?

Forsøgsprojekterne gennemførtes af projektteams, som både bestod af medarbejdere og studerende eller en blanding.

Mange projektgrupper havde fokus på at skabe nye undervisningsformer, uddannelse på tværs af universitetet eller i samspil med resten af verden eller uddannelser, som de studerende og resten af samfundet kunne bruge til noget.

Der blev således satset på alt fra videreudvikling af introforløb over oprettelse af tilvalgsprofiler, e-læringskurser og interaktive atlas til brug af iPod Touch i laboratorier og studenterarrangerede konferencer, der skulle knytte universitet og omverden tættere sammen.

Find beskrivelser af alle 2011-projekter via menuen til venstre.