Forskning & uddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Den gode uddannelse > Forsøgsprojekter i 2011 > Forskning & uddannelse

Forskning & uddannelse

Hvordan bliver Københavns Universitet det bedste til at koble forskning og uddannelse?

Syv forsøgsprojekter igangsat under Den gode uddannelse tager udfordringen op og forsøger at nærme sig et svar:

  • "Forskningsdag" v. Jonas Søgaard Grøn (SAMF) skal være rammen om et kontaktskabende fællesskab og nærhed forskere og studerende imellem
  • "Bachelorkonference" v. Pil Maria Saugmann (NAT) bidrager for de studerende med bedre forståelse og formidling af international forskning på de fysiske fag
  • "KOVIKO" v. Martin Skrydstrup (SAMF) er en forkortelse for Kortlægning af Videnskabelige Kontroverser. Projektet sætter universiteternes rolle i videnssamfundet på dagsordenen og udarbejder en værktøjskasse til åbning og kortlægning af samfundsrelevante og aktuelle kontroverser. Læs mere på projektets egen hjemmeside
  • "Studiekredsløbet" v. Mads Damgaard (HUM) skaber gennem forskningsnære studiekredse bedre muligheder for vidensdeling, et mere levende studiemiljø og integration på tværs
  • "Studerendes opfattelser af forskning og forskningsbaseret undervisning" v. Rikke von Müllen (SAMF) skal klargøre, hvad det eksemplariske forskningsbaserede undervisningsforløb er, så flere kan inspireres til at gøre brug af denne undervisningsform
  • "Arbejdsmigration i Europa" v. Marie Sandberg (HUM) inddrager de studerende i Etnologis forskningsmiljøer
  • "Forskning fra første færd" v. Catharina Raudvere (HUM): Studerende skal helt fra starten kastes ud i forskning og selvstændig materiale-indsamling. Læs mere om det projekt, der inspirerede til ansøgningen.

Find projektgruppernes egne præsentationer af deres arbejde på nedenstående posters, som de så ud på midtvejskonferencen den 21. september.

 Fælles om et fag - forskningsdag

Bachelor Conference

 KOVIKO

Hvad er forskning og forskningsbaseret undervisning for studerende? 

 Arbejdsmigration i Europa

Fra studenterhue til forskerkald

Til toppen