Studiemiljø – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Den gode uddannelse > Forsøgsprojekter i 2011 > Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan får Københavns Universitet et fagligt og socialt studieliv, som giver liv på campus uden for forelæsningerne? Hvordan sikres det gode studieforløb, en ordentlig vejledning og højere gennemførsel?

 

Tretten forsøgsprojekter igangsat under Den gode uddannelse tager udfordringen op og forsøger at nærme sig et svar:

 • "Dialogisk specialevejledning" v. Hanne Nexø Jensen (SAMF) skal give vejledere bedre pædagogiske redskaber og de studerende et bedre fagligt udbytte 
 • "Vejledermanual til studiegrupper" v. Ditte Krabbe (JUR) sætter fokus på gruppekontrakter og -facilitering via forskellige øvelser og redskaber 
 • "Pædagogisk/didaktisk kursusudvikling" v. Inge Langberg Kjær (LIFE) faciliterer overgangen fra elev til studerende 
 • "Kvalitetsstyring af læringsprocesser ved masseundervisning" v. Mette Hartlev (JUR) serverer kvalitetssikrende undervisningsskabeloner 
 • "Akademisk dansk for studerende med dansk som andetsprog" v. Charlotte Øhrstrøm (HUM) tilbyder fælleskoordinerede, sprogstøttende aktiviteter på hele KU 
 • "Studiecafé: studerendes (ud)dannelse i centrum" v. Bente Stallknecht (SUND) er et studentermedieret tilbud med "lektiehælp" fra og debat med ældre studerende, der supplerer anden undervisning
 • "Introduktion til udefrakommende kandidatstuderende" v. Lesli Hingstrup Larsen (LIFE) integrerer studerende fra professionshøjskoler og udland på KU
 • "Det anderledes læringsmiljø" v. Pernille Gøtz (HUM) afholder forelæsninger og seminarer m.m. - arrangeret af studerende for studerende. Se projektets blog
 • "Åbent hus på SCIENCE-kandidatuddannelser" v. Gitte Henchel Madsen (NAT) har fokus på overgangen fra BA til KA 
 • "Integration af informationskompetencer" v. Finn Hauberg Mortensen (HUM) styrker studerendes informationskompetencer gennem et samarbejde mellem KU og KUBIS
 • "Faglig og social opkvalificering af introforløb" v. Jesper Bruun (NAT) skal ved brug af kinæstetiske øvelser koble den sociale dimension i introforløbet 2011 med en faglig. Læs mere om, hvad universitetets fakulteter gør for at gøre studiestarten bedre
 • "Studiestartsaktiviteter" v. Sara des Places (JUR) skaber som ovenstående projekt fra NAT mere studieunderstøttende og fagligt integrerede studiestartsaktiviteter 
 • "Indblik i vejledningsrummet" v. Anders Granum Aagaard (HUM) videooptager vejledningssessioner til undervisningsbrug.

Find projektgruppernes egne præsentationer af deres arbejde på nedenstående posters, som de så ud på midtvejskonferencen den 21. september.

Dialogisk specialevejledning 

Vejledermanual til studiegrupper 

Pædagogisk-didaktisk kursusudvikling 

Kvalitetsstyring af læringsprocesser ved masseundervisning 

Akademisk dansk for studerende
med dansk som andetsprog 

Studiecafé 

Introduktion til udefrakommende kandidatstuderende 

Det anderledes læringsmiljø 

Kandidat åbent hus 2012 

Integration af informationskompetencer 

Opkvalificering af introforløb 

Studiestartsaktiviteter 

 Indretning af undervisningslokaler

 

Til toppen