Uddannelse på tværs – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Den gode uddannelse > Forsøgsprojekter i 2011 > Uddannelse på tværs

Uddannelse på tværs

Hvordan bliver Københavns Universitet bedre til at udnytte universitetets faglige bredde? Hvordan sikres en bedre internationalisering? Og hvordan skabes der uddannelser, som kan bruges også uden for universitetet?

En række forsøgsprojekter igangsat under Den gode uddannelse tager udfordringen op og forsøger at nærme sig et svar:

 • "Tilvalgsprofil i Moderne Europastudier" v. Gert Sørensen (HUM) giver de studerende mulighed for at prøve kræfter med en helt ny tværinstitutionel og -fakultær tilvalgsprofil
 • "Statistik for alle" v. Claus Thorn Ekstrøm (LIFE) udarbejder statistikvideointroduktioner til brug for alle. Læs mere og se videoer her
 • "Tværfakultær og -universitær distanceundervisning" v. Morten Warmind (HUM) etablerer samarbejde med SDU om et kursus om religion og religiøsitet på det medicinske felt
 • "Konference for studieledere om Indre marked" v. Gitte Duemose (FA) skal sikre, at bevægelsen mod mere fleksibilitet på det indre universitetsmarked ikke mister pusten og går i stå
 • Udfordringer i et multikulturelt undervisningsmiljø v. Asli Silahtaroglu (SUND) har til mål at skabe en nødvendig platform med flow af kommunikation ml. udenlandske undervisere og fakultet
 • "Københavns Universitet i Ivy League med iTunes U" v. Martin Ehrensvärd (TEO) føjer et ganske nyt aspekt til KU's internationalisering gennem tidssvarende brug af IT, lever op til politikernes planer og får os i selskab med verdens bedste universiteter
 • "Den gode engelsk-sprogede uddannelse" v. Arne Astrup (LIFE) skaber et intro-modul for studerende og undervisere på engelsksprogede KA-uddannelser
 • "My Studies at Kunet" v. Philipp Lorenzen (NAT) skal sikre en målrettet, ensartet kommunikation til samtlige internationale studerende
 • "Studielederforum KU" v. Claus Bøttcher Jørgensen (LIFE) giver mulighed for erfaringsudveksling for KU's uddannelsesledelse
 • "Klare kompetencer" v. Roar Kent (HUM) udvikler værktøjer til at hjælpe de studerende med kompetenceafklaring
 • "Climate Solutions" v. Christian Bugge Henriksen (LIFE) udvikler et tværfagligt MSc-kursus med konkret fokus på og behandling af drivhusgasudledning
 • "Suitable for Business" v. Lasse Stær (HUM) er en studenterarrangeret konference, der skal kortlægge humanisters og samfundsvidenskabeligt uddannedes bidrag til erhvervslivet. Læs mere om konferencen på bagmændenes egen hjemmeside
 • "BAsalt - grundlæggende uddannelsessamarbejde" v. Henrik Blicher (HUM) danner grundlag for teambaseret vidensdeling og grundlæggende samarbejde undervisere imellem
 • "Udlandsophold - leveret i pakke, lige til at bruge!" v. Helle Rod Søgaard (HUM) skal lette adgangen til udlandsophold
 • "Modeludvikling af kollegial supervision" v. Sofie Kobayashi (LIFE) danner kollegavejledningsgrupper på tværs af fakulteterne. Læs mere om projektet på dets egen hjemmeside
 • "Portefølje af '101-kurser'" v. Henrik Busch (NAT) skal give faglig kompetence, inspiration og perspektiv uden for egen kernefaglighed
 • "TVÆRS-projektet" v. Eva Wulff Helge (NAT) forsøger sig med tværfaglige (forsknings)studenterprojekter.

Find projektgruppernes egne præsentationer af deres arbejde på nedenstående posters, som de så ud på midtvejskonferencen den 21. september 2011.

Tilvalg i moderne Europastudier 

Statistik for alle 

Studielederkonference på KU 

Udfordringer i et multikulturelt universitetsmiljø

KU i Ivy League med iTunes U 

Den gode engelsk-sprogede uddannelse 

My Studies at KUnet 

Studielederforum KU 

Klare kompetencer 

Climate Solutions 

Suitable for Business 

BAsalt 

Udlandsophold leveret i pakker 

Kollegavejledning 

Tværfaglige studenterprojekter 

SUND-net 

Til toppen