Undervisningsformer der rykker – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Den gode uddannelse > Forsøgsprojekter i 2011 > Undervisningsformer de...

Undervisningsformer der rykker

Hvordan får Københavns Universitet undervisningsformer, der engagerer og motiverer på nye måder?

En lang række forsøgsprojekter igangsat under Den gode uddannelse tog udfordringen op og forsøgte at nærme sig et svar: 

 • "Click It!" v. Martin Kristian Raida (LIFE). Klikkere skulle aktivere de studerende og forbedre læringsprocessen. Se mere om brug af klikkere her
 • "Korte pædagogiske, appetitlige undervisningsvideoer" v. Jon Loldrup (NAT). Velkomponerede indlæringsvideoer som et supplement til forelæsninger
 • "Model for undervisningsportefølje" v. Charlotte Ringsted (SUND) skulle sikre, at der udarbejdes pålidelige porteføljer til vurdering af pædagogiske meritter
 • "Stærk læring, som mindsker frafald" v. Svend Skriver (HUM) spændte et fagligt og socialt fastholdelses-net ud under studerende
 • "Digital fremmedsprogsindlæring" v. Jørn Boisen (HUM) præsenterede selvinstruerende webbaserede øvelsesprogrammer til sprogindlæring
 • "Et forandringsskabende efteruddannelsesforløb" v. Nete Nørgaard Kristensen (HUM) ønskede at skabe bedre muligheder for innovative samarbejder med eksterne aktører
 • "Hands On!" v. Helle Andersen (SAMF) hev praksis og metode ind i undervisningen i en omstrukturering af BA Psykologi
 • "Elektronisk undervisningsplatform til Almen patologi" v. Flemming Fryd Johansen (SUND) tilvejebragte elektroniske hjælpemidler til indlæring af faget
 • "Undervisning i mikrobiologi i fremtidens laboratorium" v. Niels O. G. Jørgensen (LIFE) sikrede den bedste håndværksmæssige uddannelse inden for klassiske discipliner
 • "Interaktive forelæsninger" v. Lasse K. Bak (FARMA) ville i stil med projekt "Click It!" indføre brug af klikkere i auditorierne på Det Farmaceutiske Fakultet
 • "Forelæsninger for aktive og velforberedte studerende" v. Anne Nørremølle (SUND) satsede på at aktivere de studerende på anden vis - og det både før, under og efter forelæsningerne
 • "Elektroniske undervisningspakker til undervisningsfri perioder" v. Marie H. Roesgaard (HUM) skulle sikre kontinuitet på Japanstudier
 • "Kompetenceafklaringsforløb for engelsksproget undervisning" v. Frederik Voetmann Christiansen (FARMA) gav hjælp til engelsksproget undervisning og feedback fra sprogeksperter
 • "Interaktivt atlas til internetbaseret undervisning" v. Jens Peter Christensen (LIFE) præsenterede et innovativt værktøj, de studerende kunne anvende til indlæring og test af viden. Læs mere her
 • "Mundtlig sproglæring" v. Guy Geffen (HUM) udvidede mulighederne for at træne og udvikle mundtlige sprogfærdigheder
 • "CSGH Online Courses" v. Flemming Konradsen (SUND) udbød spændende webbaserede læringskurser tværfakultært og til hele verden
 • "IT-baseret visualisering og simulering" v. Jan H. Jensen (NAT) sørgede for nye værktøjer i de kemiske fags undervisningsrum.
 • "Fremtidens dynamiske undervisningsformer" v. Chresteria Neutzsky-Wulff (HUM) medførte globale, audio-visuelle, netbaserede læringsrum
 • "Interaktiv lærebog" v. Linda Udby (NAT) udarbejdede online undervisningsmateriale i encyklopædisk format
 • "KU online" v. Jacob Wienecke (NAT) holdt KU up to date og lod universitetsundervisningen følge samfundsudviklingen med udarbejdelsen af en absalon-app og forsøg med online videobrug i undervisningen
 • "iPod Touch som laboratorieredskab" v. Ian Bearden (NAT) satte scenen for bedre, mere moderne udførelse og afrapportering af eksperimenter i KU's laboratorier
 • "Spilbaseret undervisning i projektledelse" v. Poul Behrendt (HUM) gjorde indlæring sjovere og mere relevant ved simuleret praksis med fx cases om projektplanlægning
 • "Ultramobil computing som læringsredskab" v. Ian Bearden (NAT) anvendte på innovativ vis iPod Touch til udformning af elektroniske logbøger med meget mere
 • "Experimental Field Exercises in Distance Learning" v. Bjarne W. Strobel (LIFE) udviklede innovativ læring i forbindelse med onlinekurset Water Resources in Europe
 • "HIV/AIDS e-læringskursus" v. Maiken Mansfeld (SUND) inddrog e-læring som medium på sundhedsvidenskabelige uddannelser
 • "Cross-media simulationsspil" v. Kjetil Sandvik (HUM) er interaktive læringsværktøjer, der matchede behov og forventninger hos de studerende
 • "Pencasting i matematikundervisningen" v. Søren Eilers (NAT) testede nye undervisningsformer til brug på et klassisk fag med en ellers konservativ tilgang til elektronik
 • "Performative workshops" v. Mette Obling Høeg (HUM) genererede kollektive designopgaver om praksislæringsprocesser.

Til toppen

Find projektgruppernes egne præsentationer af deres arbejde på nedenstående posters, som de så ud på midtvejskonferencen den 21. september 2011.

Click It!

Undervisningsportefølje
 
Stærk læring som mindsker frafald
 
Digital sprogindlæring
 

Hands On! 

Mikrobiologi i fremtidens laboratorium
Elektronisk undervisningsplatform ... 

Interaktive forelæsninger 

Forelæsninger for aktive og velforberedte studerende

Elektroniske undervisningspakker til undervisningsfri perioder

Kompentenceafklaringsforløb for engelsksproget undervisning

CSGH Online Courses &
HIV/AIDS e-læringskursus

Interaktivt atlas
 
IT-baseret visualisering og simulering

Fremtidens dynamiske undervisningsformer

The Interactive Textbook

KU online

 iPod Touch som læringsredskab

Spilbaseret undervisning i projektledelse

Experimental Field Exercises in Distance Learning

Cross-media simulationsspil

Pencasting

Performative workshops

 

Til toppen