Smag for forskning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Den gode uddannelse > De gode historier > Smag for forskning

Smag for forskning

På SAMF kan de studerende på Institut for Psykologi vælge at være med i forskningsprojekter, der udbydes som valgfag på både bachelor- og kandidatuddannelsen. Har man lyst, kan man ende med at tilbringe helt op til 1/15 af sit undervisningsforløb i forskningslaboratorier.

Ordningen kom på plads i 2006, og siden har cirka 40 studerende benyttet sig af chancen. Man kan tage op til 20 ECTS-point på forskningsvalgfag gennem hele sin uddannelse - enten på institutforskernes udbudte projekter eller ved andre forskningsenheder, for eksempel på hospitaler. Blot på betingelse af, at deltagelsen er baseret på et ordentligt pensum og læringsindhold, og at der efterfølgende udarbejdes en rapport om projektet.

Givtigt samarbejde

En af de studerende, der har benyttet sig af muligheden for at prøve kræfter med forskningsarbejdet, er Emilie Nayberg, som roser initiativet. "Der er altid et element af slavearbejde i forskning, men forskningslederen skal godtgøre, at der er et reelt læringsindhold for den studerende, så vedkommende ikke bare er billig arbejdskraft til alt det kedelige kodningsarbejde."

Ifølge studieleder Helle Andersen er forskerne også interesserede i, at de studerende får en lærerig og spændende rolle i projekterne, som de ofte bidrager indholdsmæssigt til. De er dybt engagerede og har nye idéer og en anderledes tilgang til stoffet. "Og endelig bidrager ordningen til at etablere og skærpe interessen for forskningsfelter, som underviserne gerne ser styrket," siger Helle Andersen.

Og som studerende kan man lære rigtig meget af indblikket i forskningsverdenen. "Som studerende er du normalt ikke én til én med forskerne, så det er også en form for uformel vejledning og en mulighed for at få en faglig sparringspartner," siger Emilie Nayberg.