Klik dig til bedre uddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Den gode uddannelse > De gode historier > Klik dig til bedre udd...

Klik dig til bedre uddannelse

I stedet for gammeldags håndsoprækning planlægger man på Institut for Grundvidenskab og Miljø på LIFE forsøgsvis at gå over til brug af såkaldte klikkere i de store forelæsningssale.

Konceptet er klart: Alle tilstedeværende ved en forelæsning udstyres med en elektronisk klikker, som af udseende bedst sammenlignes med en lille lommeregner. I løbet af forelæsningen kan underviseren på forskellig vis gøre brug af klikkerne; der stilles et spørgsmål med en række nummererede svarmuligheder, og de studerende skal herefter ved hjælp af deres klikker give et bud på et svar.

Aktiverende afstemninger

Klikkeren aktiverer de studerende og giver underviseren en sjælden mulighed for at se ind i tilhørernes hoveder. I de benyttede powerpoint-præsentationer vil der optræde spørgsmålsslides. De stillede spørgsmål vil ofte være af opklarende art og vil afdække, hvorvidt de studerende har forstået det gennemgåede materiale eller ej. Når alle har svaret med et klik, kan underviseren vælge at vise en fordeling af stemmerne i et histogram, programmet selv danner. Det bliver en aktiv læringsproces, når de studerende skal forholde sig til graferne og diskutere, hvorfor de tog fejl eller havde ret. Det er altså langt fra kun et værktøj, der kan tjekke, om alle forstår, hvad der bliver sagt.

Klikkerne aktiverer ikke blot de studerende for forelæserens skyld. Ved at deltage aktivt får de studerende indflydelse på undervisningen. Hele idéen med klikkere er netop, at underviseren skal tilrettelægge sin undervisning efter resultaterne af spørgerunderne. Har eleverne ikke forstået emnet, må gennemgangen gentages eller eventuelt helt gøres om.

Brugen af klikkere har endvidere den fordel, at "afstemningen" foregår helt anonymt. Man kan deltage i undervisningen uden risiko for at blive dømt for eventuelle fejl. Derfor tør flere medvirke, og færre tabes på gulvet under de lange forelæsningsseancer.

KU satser på projektet

I Danmark og på KU har feltets foregangsmand været lektor Ian Bearden på Niels Bohr Instituttet på SCIENCE. Han startede sine første pilotprojekter i 2006, og de har med al tydelighed vist, at klikkere også med succes kan implementeres på de danske universiteter. På Århus og Syddansk Universitet er klikkere siden blevet en del af undervisningen. I USA er brugen efterhånden meget udbredt, og de studerende forventes selv at købe deres klikkere i boghandler. På Niels Bohr Instituttet er omfanget af klikkerbrug vokset dramatisk de sidste fire år, så samtlige fysikstuderende på første til tredje år nu er udstyret med en klikker.

På LIFE lægger man imidlertid ud med et projekt, der involverer otte undervisere, som det næste halve år vil teste metoden i deres auditorier. Også på SUND har to undervisere for nylig haft eksperimenter med brug af klikkere på Kursus i Cellebiologi og Vævslære.