Jagten på religiøse rødder – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Den gode uddannelse > De gode historier > Jagten på religiøse rø...

Jagten på religiøse rødder og internationalisme

På Teologi har man i samarbejde med fem andre nordiske universiteter skabt en helt ny kandidatuddannelse for at imødekomme tidens krav om internationalisering. På fællesuddannelsen The Religious Roots of Europe studeres formationen af de tre religioner islam, kristendom og jødedom. Undervisningen foregår på engelsk og er åben for bachelorer fra relevante fagområder med de rette sprogkvalifikationer.

Uddannelsen er udsprunget af et forskningssamarbejde gennem de sidste par årtier og er finansieret af Nordisk Råd. Der er plads til 36 studerende; seks fra hvert universitet. Første hold på det, der af bagmændene kaldes en international elite-masteruddannelse, startede i efteråret 2009.

E-læring og enorm ekspertise

Selve undervisningen finder sted dels hos den studerende selv gennem e-læring og mulighed for sparring med andre studerende over internettet, dels på såkaldte kompaktseminarer forskellige steder i Europa. Der afholdes to seminarer per semester - lokationen og tidsrummet varierer. Der undervises skiftevis i op til to uger ad gangen på et af de seks deltagende universiteter eller på mere eksotiske steder med betydning for de religioner, som studeres, f.eks. Damaskus og Rom. Rejser til og ophold de forskellige steder skal man som studerende selv betale for.

Fordi projektet tæller så mange universiteter, der bidrager med undervisere med speciale på feltet, er de studerende sikret stor faglig og meget specifik ekspertise. "I det hele taget er Religious Roots of Europe's udbud af fag så fantastisk, at man kun kan juble," mener Rakel Jacobi, der er studerende på uddannelsen. Fagene er spændende og underviserne særdeles kompetente. Undervejs holdes kontakten med sidstnævnte over internettet, mens man mødes på seminarerne.

Utraditionel kobling

Uddannelsen er i Norden også nyskabende på grund af sin tværfaglighed. Religionsvidenskab og teologi kobles på utraditionel vis, og den komparative analyse af de tre sidestillede religioners dannelse skaber grobund for bedre forståelse af dem hver for sig og for forholdet imellem dem. De studerende møder altså ikke blot toppen af det faglige miljø på fem universiteter inden for fagområdet, deres uddannelse får også international og tværfaglig kant.