En bedre studiestart – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Den gode uddannelse > De gode historier > En bedre studiestart

En bedre studiestart for alle

Fra de forskellige fakultetledelsers side er der i disse år stort fokus på frafald og ikke mindst på, hvordan dette kan mindskes. Indsatserne er forskellige, men fælles for dem alle er vægtningen af forsøget på at sikre en fantastisk studiestart for samtlige studerende. Oplevelsen af 1. år på en uddannelse viser sig meget ofte at være altafgørende for, hvorvidt studiet fortsættes eller ej.

For universitetet ligger arbejdet både før og under studiestarten. På SCIENCE har man som led i rekrutteringsprocessen, men også for at give et bedre, mere akkurat billede af de forskellige uddannelser, produceret en række film, hvor studerende og forskere selv fortæller om universitetet og om det at studere, undervise og forske på netop SCIENCE. Der er skabt 15 film på dansk, og yderligere 12 på engelsk er under udarbejdelse.

En god modtagelse

På SAMF har man oprettet en starthjemmeside, der skal gøre det nemmere både for interesserede, potentielle ansøgere og for de heldige, som allerede er blevet optaget, at søge informationer om studiestart mv. Derudover udsendes en udførlig pjece med vejledninger til både fag og studieliv til alle nyoptagne studerende. Det giver en tryghed blandt de studerende, hvilket er med til at give et godt indtryk af uddannelsen; en tryghed, som desuden er vigtig for hindring af frafald.

På HUM og SUND gør man brug af lignende værktøjer og har endvidere i en årrække haft ansatte og lønnede tutorer, der tilmed uddannes, på alle fag. Når tutortjansen således gøres til et job, kan fakultetet i højere grad stille krav til arbejdsindsatsen, men også til indhold og faglighed i introforløbene. Kontrakten for tutorer lyder på et års ansættelse, så som ny studerende skulle der gerne være sikkerhed for både god modtagelse og efterfølgende omsorg.

Mentorordninger

Den tryghed kan imidlertid også etableres på anden vis. På TEO får alle 1. årsstuderende helt fra start tilknyttet en underviser. Herefter er der seks gange i løbet af de første to semestre arrangeret samtaler mellem den studerende og mentoren. "Mentorordningen er populær, fordi en tæt kontakt til en underviser har en direkte positiv effekt på undervisningskvaliteten," siger studieleder Jesper Tang Nielsen.

Også på andre fakulteter sniger de amerikansk-inspirerede mentorordninger sig ind. Det faste tilhørsforhold og den tætte kontakt til underviserne er påvist at mindske frafaldet. Og samtidig at øge fagforståelsen og undervisningskvaliteten, hvilket jo i sidste ende på mange måder er det, det hele handler om.