Uddannelsesbaseret forskning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Den gode uddannelse > De gode historier > Uddannelsesbaseret for...

Uddannelsesbaseret forskning


Årets førsteårsstuderende på Nanovidenskab har fra starten fået lov til at leve deres laboratoriedrømme ud. Efter blot en uges introducerende undervisning blev de studerende kastet ud i deres allerførste forskningsprojekt; et projekt, der blev båret af uddannelseshensyn, men samtidig gav fine forskningsresultater.

Uddannelsens første blok fyldes traditionelt af et introduktionskursus, der i frie rammer uden fastlagt pensum skal vække de studerendes interesse for faget. I år valgte kursuslederne at "give den en skalle" og gøre endnu mere for at sikre, at kurset blev så motiverende som muligt.

Forskning før basislære
I spidsen har lektor Bo W. Laursen og postdoc Thomas Just Sørensen stået. Sidstnævnte ser tre former for undervisning; baggrundslære, specialiseret undervisning og egentlig forskningsbaseret undervisning, men han mener, at forskning kan - og ind imellem bør - inddrages anderledes: "Hvis de studerende kan undervises med udgangspunkt i den forskning, som underviseren bedriver, så kan de også undervises gennem forskning, de selv udfører."

De studerende tog udgangspunkt i en forskningsartikel, hvis fremgangsmåde og resultater blev videreført i deres eget projekt. I forskningen blev de assisteret af fem ph.d.-studerende samt to undervisere. De simple operationer udførte de studerende selv, men også i mere komplekse tilfælde var de helt tæt på alle processer.

Selve forskningen blev støttet af lektiecafé-agtige konfrontationstimer, hvor de studerende kunne diskutere med hinanden og stille spørgsmål til forskerne. Forløbet afsluttedes for dette års studerende med en individuel eksamensrapport i form af en kort videnskabelig artikel.

Kurset lod således de studerende prøve kræfter med først og fremmest det at forske, men også at læse henholdsvis skrive og præsentere forskning. For Thomas Just Sørensen at se er de studerende derfor godt klædt på til deres videre uddannelsesforløb. "En blanding af undervisningsformerne er vigtig for, at de samlede evner, de studerende står tilbage med, er de bedste i verden. Med den rette motivation fra forskningsbaserede kurser kan den tørre og svære basislære blive nemmere at sluge."

Succesen fortsætter
Projektet er planlagt til at fortsætte med næste års nye studerende, der skal arbejde videre på resultaterne fra dette års forskerspirer, der imidlertid må vente med at vende tilbage til laboratorierne til deres bachelorprojekter og indtil da stifte bekendtskab med baggrundslæren. De har ifølge Thomas Just Sørensen lært en masse af dette deres første forskningsforløb og er ikke mindst "voldsomt motiverede" til at komme i gang med det at studere.

"Vores undervisere har været meget flittige og har altid givet os den hjælp, vi havde brug for i kurset. Det var en meget god og positiv oplevelse," som en anonym studerende på kurset evaluerer.

Thomas Just Sørensen samler op: "Vigtigst af alt har de studerende nu prøvet at arbejde ud fra en videnskabelig tekst, lavet alle fejlene under journalføring, prøvet at sammenfatte resultater til færdig tekst og præsenteret dem for en stor forsamling. Det er meget langt at have nået på de første ni uger af et universitetsstudium."