Virtuelle patienter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Den gode uddannelse > De gode historier > Virtuelle patienter

"Virtuelle patienter gør os til rigtige læger"

På SUND har man fået en ny type patient at forholde sig til. Et nystartet projektforløb med såkaldte virtuelle patienter bringer EU ind på KU og har potentiale til at revolutionere undervisningen.

Virtuelle patienter er "interaktive patienthistorier", der på KU kommer til at fungere som en internetfunktion. På Absalon kan man møde sin virtuelle patient i konsultation-simulation. Man får oplyst patientens problem og skal herefter vælge de spørgsmål, man finder relevant at stille patienten. Meningen er, at den studerende ud fra de oplysninger, der gives, og prøver, som kan bestilles undervejs, skal give et bud på en diagnosticering.

Patientkonsultationen i det virtuelle rum bliver et supplement til den normale undervisning og en mulighed for at øve sig uden for timerne. Det kan for de studerende være med til at klargøre, hvordan mødet med den fysiske patient kan og bør forløbe.

Stor anvendelighed

Da der som nævnt på KU er blevet skabt en platform for programmet på Absalon, kan man tage de virtuelle patienter med alle vegne, hvor internet er tilgængeligt. Det være sig som selvstudium derhjemme, konkret forberedelse til undervisning, i undervisningen med fælles sager, der løses sammen, og/eller under eksamen.

Underviseren kan, når den enkelte patientsag er afsluttet, følge de studerendes valg undervejs og efterfølgende lade sin undervisning præge deraf. Hvis mange inden for et bestemt felt fejldiagnosticerer, må undervisningen tilpasses.

Både studerende og undervisere har høje forventninger til projektet. Den studenterpolitiske organisation, Demokratiske Medicinere, skriver under overskriften "Virtuelle patienter gør os til rigtige læger" om det nye forsøg i studenterbladet MOK. "Vi ser virtuelle patienter som en mulighed for at gøre den nuværende teoretiske undervisning bedre og mere klinisk relevant."

Et større perspektiv

Med projektet tager SUND første skridt på vejen mod at blive del af et omfattende EU-projekt, der på tværs af landegrænser undersøger og udvider potentialet i den virtuelle patient-verden. På KU er tanken med tiden at udvide den virtuelle patientplatform på Absalon med et svensk-udviklet produkt fra Karolinska Institutet i Stockholm.

Herhjemme blev projektet sat i gang, da studerende Nils Hoyer efterlyste en modernisering i form af de virtuelle patienter. En reform, flere undervisere imidlertid allerede havde diskuteret muligheden for. Siden er projektet vokset, og i spidsen har Peter Kindt Fridorff-Jens og Kirstine Dahl stået som henholdsvis praktisk udvikler af absalon-platformen og pædagogisk udvikler på projektet.

Indtil videre er 12 undervisere - fem tandlæger samt syv medicinere - på SUND tilknyttet pilotprojektet. Med mere forskning er håbet, at man kan få skabt nogle platforme, der kan eksporteres til og også bruges på fakulteter som SCIENCE og LIFE.