Hvad er god uddannelse? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Den gode uddannelse > Hvad er god uddannelse?

Hvad er god uddannelse?

Ambitionsniveauet var højt, da Københavns Universitet startede Projekt Den gode uddannelse, der havde fokus på syv temaer, der omhandler uddannelseskvalitet.

 

De syv temaer, der blev arbejdet med i projektet, var:

TEMA: Uddannelsesbaseret forskning
Hvordan bliver Københavns Universitet det bedste til at koble forskning og uddannelse?

Forskningsbasering er kernen i universitetsuddannelser i Danmark. KU har mange stærke forskningsområder, tiltrækker mange eksterne midler til forskning, og der er forskningsområder bag alle uddannelser på KU. Kender du som studerende forskningsmiljøerne? Er du i kontakt med forskerne? Får du lov at prøve selv? Kunne forskningen præge uddannelserne og undervisningen på andre spændende måder? Hvordan kommer de eksternt finansierede forskere - for eksempel alle KUs grundforskningscentre - i tættere kontakt med de studerende? Og hvordan får undervisningen lov til at inspirere forskningen?

TEMA: Undervisningsformer der rykker
Hvordan får Københavns Universitet undervisningsformer, der engagerer og motiverer på nye måder?

Hvornår motiverer det studerende at overvære en forelæsning fra 11. række? Hvornår skal der andre og måske mere aktiverende undervisningsformer til? Hvad med øvelser, teamopgaver, hjemmeopgaver, processpil, ekskursioner, eksperimenter eller andet? Har du erfaring med eller idéer til helt nye måder at lære noget på? Vil du som underviser gennemføre et kursus på en helt anden måde til næste år?

TEMA: Brugbare uddannelser
Hvordan skaber Københavns Universitet uddannelser, som kan bruges til noget - også uden for universitetet?

Der er masser af samfundsdebat om arbejdsmarkedsorienteringen i de forskellige uddannelser. Nogle fører meget direkte til et job efter endt uddannelse - i andre uddannelser er arbejdsmarkedet bredere og mere diffust for den studerende. Er det tydeligt for dig som studerende, hvilke karrieremuligheder du kan skabe dig med din uddannelse? Kan fokus på arbejdsmarkedet integreres anderledes i uddannelserne? Skal det ske gennem gæsteforelæsninger, karrierevejledning, eksterne undervisere, praktikforløb, studiejob eller andet? Har du som underviser de rigtige muligheder for at linke din undervisning til arbejdsmarkedet? Har uddannelserne en profil, der er tydelig for arbejdsmarkedet?

TEMA: Et levende campus
Hvordan får Københavns Universitet et fagligt og socialt studieliv, som giver liv på campus uden for forelæsningerne?

KU skal være et sted, hvor du har lyst til at være som studerende. De seneste år er der arbejdet meget med at udbygge bl.a. studiepladser og trådløst net. Men hvordan gør vi KU til et endnu mere levende sted - et sted, hvor du bliver for at studere og for at møde dine medstuderende og undervisere til både faglig sparring og ren hygge. Hvad mangler KU for at realisere det? Hvor fungerer det bedst, og hvad kan andre lære af det? Hvad kunne du tænke dig at ændre næste år?

TEMA: Uddannelse på tværs
Hvordan bliver Københavns Universitet bedre til at udnytte universitetets faglige bredde?

KU er med sine 8 fakulteter og væld af uddannelser og kurser vel Danmarks største udbyder af spændende viden på universitetsniveau. Samtidig mener mange, at tværfaglighed eller flerfaglighed er helt nødvendig for at forstå og løse de komplekse og sammensatte problemer, som KUs kandidater bidrager til løsningen af - uden naturligvis at miste den faglige dybde, som er kendetegnende for en universitetsuddannelse. Men hvordan udbytter KU bedst sin bredde? Hvordan får studerende lyst til og mulighed for let og fleksibelt at tage kurser på tværs af universitetet? Hvordan sammensætter man som underviser et kursus på tværs af fakulteter? Hvordan kommer KU videre med 'KU's indre marked'?

TEMA: Karriere i undervisning
Hvordan gør Københavns Universitet uddannelse og undervisning til en væsentlig del af forskeres og underviseres karriere?

Som forsker og underviser har man et travlt job. Forfremmelse sker i stor udstrækning på basis af forskningsproduktion, og der er stor fokus på at søge eksterne forskningsmidler - foruden naturligvis at undervise, formidle og påtage sig administrative hverv. På KU har vi indført, at der altid ses på ansøgeres undervis-ningskompetence som en del af ansættelsesprocessen. Men hvordan sikrer KU, at undervisningen ikke nedprioriteres i forhold til forskning eller andre opgaver? Hvordan sikrer KU, at det bliver lige så relevant at være rigtig dygtig til at undervise som at være rigtig god til at forske? Kom med dine gode idéer!

TEMA: Indflydelse på uddannelse
Hvordan sikrer Københavns Universitet, at både medarbejdere og studerende får indflydelse på deres uddannelser?

Der er masser af muligheder for indflydelse på uddannelserne på KU. Man besvarer kursusevalueringer, kan deltage i studienævn, undervisere kan være studieledere eller deltage i undervisningsudvalg - bare for at nævne nogle eksempler. Men KU oplever også, at det nogle gange er svært at få indflydelse. Hvad kan KU gøre for at give mere direkte indflydelse på uddannelserne - også til de medarbejdere og studerende, som ikke sidder i et studienævn? Kan KU blive bedre til at evaluere, så det giver en hurtig og umiddelbar effekt på kursusindhold eller undervisningsformen?