Om Den gode uddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Den gode uddannelse > Om Den gode uddannelse

Om projekt Den gode uddannelse

Den gode uddannelse på Københavns Universitet løb fra oktober 2010 til januar 2012. Projektet faldt i to faser: en idéfase og en forsøgsfase.

Fra fabelagtige idéer til fede forsøgsprojekter

Udvikling og afprøvning af nye idéer - samt at få de allerede velfungerende praksisser til at sprede sig på universitetet. Dét var nogle af formålene med projektet.

Fase 1: Idémylder ønskes

Første fase i Den gode gode uddannelse løb fra oktober 2010 til december 2010.

Fasen handlede om at udvikle nye idéer med udgangspunkt i erfaringer fra Københavns Universitets studerende og ansatte og med afsæt i de ting, der allerede fungerer. Alle input fra eksterne interessenter, bl.a. aftagerne af universitetets studerende, var desuden vigtige at få med. Forud for idéfasen indsamledes best practice fra fakulteterne.

Læs om de tre afholdte udviklingsdage.

På innovationscampsene er idéer og projektforslag blevet udviklet med det formål at gøre Københavns Universitets uddannelser endnu bedre.

Fase 2: Få det til at virke

Projektets anden fase løb fra januar 2011 til januar 2012 og handlede om at få idéerne til at spire. De bedste idéer udvalgtes og gennemførtes som forsøgsprojekter.

Læs om de 66 igangsatte forsøgsprojekter.

Er forsøgsprojekterne en succes, skal de gode idéer bredes ud og anerkendes på hele universitetet til gavn for de mange, som arbejder med uddannelse i hverdagen.

Projekt Den gode uddannelse afsluttedes i januar 2012. Som afslutning på Den gode uddannelse blev udgivet et profilmagasin i december 2012. Magasinet sætter fokus på udvalgte forsøgsprojekter. Læs magasinet her.