Idéudvikling – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Den gode uddannelse > Idéudvikling

Idéudvikling

I løbet af efteråret 2010 afholdt Den gode uddannelse tre udviklingsworkshops for henholdsvis universitetets aftagerpanelmedlemmer, studerende og medarbejdere. De genererede sammen idéer, der efterfølgende er blevet brugt ved udformningen af 66 konkrete forsøgsprojekter, der i februar 2011 blev sat i gang på hele universitetet.

  • Scenariebrunch

    Aftagerpanelmedlemmer og andre af KU's eksterne interessenter arbejdede med udfordringer og scenarier for Københavns Universitets fremtid på en scenariebrunch i oktober 2010.

  • Innovationscamp

    Alle studerende var i november 2010 inviteret til innovationscamp. Her fik deltagerne mulighed for at afgive deres kritik og ikke mindst at komme med idéer til, hvordan universitetet bliver et bedre uddannelsessted.

  • Projektcamp

    På projektcampen i december 2010 kom akademisk og administrativt personale samt studienævn på banen med faglige kompetencer, erfaringer, visioner og gode idéer til fremtidens undervisning på KU.