Projektcamp – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Den gode uddannelse > Idéudvikling > Projektcamp

Projektcamp

På alle fakulteter, fag og institutter findes masser af idéer til, hvordan vores uddannelser kan blive bedre. Dem skal der lyttes til.

På Den gode uddannelses projektcamp den 6. december udviklede universitetets ansatte og studerende i fællesskab idéer, der inspirerede til nogle af de 66 forsøgsprojekter, der i februar 2011 blev sat i gang på Københavns Universitet.

Projektcampen var den tredje store aktivitetet i projekt Den gode uddannelse.

Aftagerne og andre af Københavns Univer-sitets (KU's) eksterne interessenter har arbejdet med udfordringer og scenarier for KU's fremtid på oktobers scenariebrunch, og de studerende har skabt nye ideer på en innovationscamp i november.

Decembers projektcamp bød det akade-miske og administrative personale samt studienævn velkomne i kampen for bedre uddannelser på KU. Her samledes kolleger fra hele universitetet og alle fakulteter. Deres faglige kompetencer, erfaringer og frem for alt visioner og gode idéer blev brugt og bearbejdet, så kvaliteten af fremtidens undervisning på KU kan sikres.

Det mest håndfaste resultat af projekt Den gode uddannelse er imidlertid de forsøgsprojekter, der i 2011 vil teste metoder til at højne uddannelseskvaliteten på universitetet.

Lær de igangsatte forsøgsprojekter at kende.