Scenariebrunch – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Den gode uddannelse > Idéudvikling > Scenariebrunch

Scenariebrunch

Hvad har samfundet brug for? Universitets aftagere blev indbudt til at give deres bud på, hvilke fremtidige scenarier KU bør tilpasse sig.

Medlemmerne af Københavns Universitets (KU's) aftagerpaneler var i oktober inviteret til en formiddag i universitetets festsal. Her arbejdede de på tværs af fag og brancher med scenarier for de uddannelsesmæssige udfordringer, som KU står overfor.

Aftagerne fandt blandt andet frem til disse udfordringer eller "hårde nødder":

  • Hvordan kan 37.000 KU-studerende komme helt tæt på et godt forskningsmiljø?
  • Hvad skal der til for, at KU-uddannede er mere og ikke mindre entreprenante efter fem år på universitetet?
  • Hvordan gør vi det umuligt at få en universitetskarriere uden at være god til at undervise?
  • Hvordan kommer vi af med dovne studerende?
  • Hvordan får vi endnu flere studerende til at interessere sig for indflydelse gennem de valgte organer?

 

Aftagerne var vigtige sparringspartnere i projektets indledende idéfase, og de hårde nødder fungerede som afsæt for diskussioner på både de studerendes innovationscamp i november og senere projektcampen for både ansatte og studerende.

Københavns Universitet samarbejder løbende med aftagere af universitetets studerende. Aftagerne er repræsentanter fra virksomheder, som sammen med universitetets æresalumner varetager en vigtig funktion som bindeled mellem Københavns Universitetet og det offentlige og private erhversliv.